Kerätyt varat käytetään: Suomessa ja ulkomailla lähetystyön tukemiseen Suomen ev.lut. Kansanlähetys ry:n kautta. Suomessa toimintamuotoja ovat muun muassa tapahtumien järjestäminen, lapsi- ja nuorisotyö, maahanmuuttajatyö, opiskelijatyö ja nuorten aikuisten työ, raamattuopetustyö, lähetystilaisuudet, syrjäytymisen ehkäisevä toiminta eläkeläisten ja työttömien parissa sekä pienryhmätoiminta. Varoja käytetään edellä mainittujen toimintamuotojen kustannuksiin kuten retki- ja leiritoiminnan kuluihin, oppimateriaaleihin, lehti- ja kirjallisuuskuluihin, toimipaikan vuokraan ja ylläpitokuluihin, tarjoilukuluihin, henkilöstökuluihin ja markkinointikuluihin.

Keräyslupa: Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan RA/2020/1392 tilikaudelle 01.01.–31.12.2020.

Maksun saaja: Päijät-Hämeen ev. lut. Kansanlähetys ry.

Keräystili: FI06 4212 1120 0344 87, ITELFIHH

Kotimaantyön viite:13084

Kiitos tuestasi!

Share This