»Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.  Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.» (Matt. 28:19–20)

Seuraavat lähetit ovat suuressa tehtävässä mukana Päijät-Hämeen kansanlähetyksen tuen kautta. Voit pyytää liittymistä heidän lähetysrenkaaseensa sähköpostilla (phkl@sekl.fi).

  • Mari ja Markus Aitamäki, Venäjä
  • Helena ja Jukka Kallioinen, Japani
  • Juha Saari, Inkerin kirkon työ kotimaasta käsin
  • Ari Salminen, maahanmuuttajatyö
  • Susanne ja Kari Valkama, raamatunkäännöstyö
  • Asta Vuorinen, Japani
  • raamatunkäännös- ja kirjallisuustyö Venäjällä
  • perhe Saksassa
  • perhe pakolaistyössä
Share This